Fins da asociación:

  • Edición de publicacións, tanto unitarias como periódicas da “Enxebre Orde da Vieira”.
  • A elaboración de estudios, cuestionarios e enquisas relacionadas cos galegos da diáspora.
  • O fomento do coñecemento de Galicia, e dos seus valores e riqueza monumental, artística, cultural, turística, económica e social, así como o seu idioma.
  • O fomento da Ruta Xacobea e as peregrinacións a Santiago de Compostela.
  • O fomento da colaboración intercambio e comunicación entre galegos e non galegos que redunde en beneficio de Galicia e contribúa ao seu prestixio.